ANBI verantwoording

ANBI VERANTWOORDING STICHTING DIAMANTMUSEUM AMSTERDAM

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
34226192

RSIN
814404212

Doelstelling Stichting Diamantmuseum Amsterdam
De stichting heeft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel:
het stichten, exploiteren en in stand houden van een museum, welke, zonder te zijn gericht op het behalen van winst, toegankelijk is voor publiek en ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.

Het verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de geschiedenis van de diamant(bewerking)industrie in Amsterdam en omgeving, alsmede de daaraan gelieerde bedrijfstakken, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen;

Wie is wie/ Who is who?
Directeur/Curator: Robert Tamara
Financieel Directeur: Errol Hotie
Assistant Curator: Pauline Willemse
Museumshop Manager: Inah Selah

Bestuur/ Supervisory Board
Voorzitter: Björn Stenvers
Penningmeester: Donny Griffioen
Algemeen bestuurslid: Mirjam Meier

Beloningsbeleid
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie geschieden door de raad van toezicht, waarbij de Arbeidsvoorwaarden Coster Diamonds als uitgangspunt dienen. Het beloningsbeleid van het personeel volgt de CAO van de Juweliersbranche.

Jaarverslag
In deze link zit het meest recente jaarverslag